Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Περικλής Νταβλούρος

Αντιπρόεδρος:

Γρηγόριος Τσίγκας

 Μέλη:

Αλμπάνης Γ.
Βλασσοπούλου Ν.
Γράψας Ν.
Καρανάσος Α.
Κότσαλος Α.
Κουτσογιάννης Ν.
Λεβεντόπουλος Γ.
Μούλιας Α.
Παπαφακλής Μ.
Πατσούρας Ν.
Περπερής Α.

Επιστημονική Επιτροπή
Όλοι οι συμμετέχοντες – αλφαβητικά